Dua Bulan Rastra Tidak Dikasih, Ngadu ke Dinsos Waykanan DIcuekin, Akhirnya ke Polisi

Jam'an Kepsek SDN 1 Jukubatu

Arifah Mulyani Kepsek SDN 1 Banjit

M Rizal Kepsek SDN 3 Argomulyo

SDN 1 ARGOMULYO

Sri Lestari Kepsek SDN 1 Donomulyo

Rupiamah Kepsek SDN 1 Rantau Jaya